Inschrijvingsformulier voor de Energik-stoomcursus 2020

Aankondiging, toegangsvoorwaarden en agenda vindt u op www.energik.be/act--stoomcursus2020.html

 

(straat):
:
:
:

Ikzelf of mijn bedrijf is (facultatief):

Aanbieder (energieleverancier, energietechnologie, energieproducten, energiediensten, )
Studiebureau, projectontwikkelaar, consultant, ...
Eindgebruiker eindklant van energiediensten, -producten en -installaties.
Ik ben dus geen aanbieder van energiediensten, -consulting, -producten of -installaties

Student
Andere

Ik ben lid van (facultatief):

   

 

Ik wil mij inschrijven voor (minstens één keuzevakje aanvinken):
 
 
 

 

(maximaal 250 tekens)

Ik ga akkoord met de registratie van mijn gegevens voor de afhandeling van mijn aanvraag en de archivering door Energik voor een onbepaalde termijn, in elk geval tot verstrijking van de wettelijke termijnen voor de bewaring van facturen en bestelbonnen. Behoudens administratieve redenen en de opmaak van een aanwezigheidslijst voor de bedoelde activiteit en om mij in kennis te stellen van toekomstige activiteiten van Energik, mogen bovenstaande gegevens voor geen andere doeleinden worden gebruikt zonder mijn uitdrukkelijke toelating. Alleen de organisatoren van deze sessie en leden van de Raad van Bestuur van Energik hebben inzage in mijn dossier. Ik kan op elk ogenblik wijziging vragen van de opgeslagen gegevens en na verloop van de vermelde wettelijke termijnen ook de algehele schrapping. Meer informatie vindt u in onze privayverklaring.

 

Ik wens mij vandaag nog niet in te schrijven voor deze activiteit, maar wens opgenomen te worden op de mailinglist van Energik, teneinde geïnformeerd te worden over haar toekomstige activiteiten