Inschrijvingsformulier voor de Stoomtechniekdag 2019

Aankondiging, toegangsvoorwaarden en agenda vindt u op www.energik.be/act--stoomtechniekdag2019.html

 

(straat):
:
:
:

Ikzelf of mijn bedrijf is (facultatief):

Aanbieder (energieleverancier, energietechnologie, energieproducten, energiediensten, )
Studiebureau, projectontwikkelaar, consultant, ...
Eindgebruiker eindklant van energiediensten, -producten en -installaties
Ik ben dus geen aanbieder van energiediensten, -consulting, -producten of -installaties

Student
Andere

Ik ben lid van (facultatief):

 
   

 

Ik heb een kortingbon
Vul hieronder je kortingcode in.

 

(maximaal 250 tekens)

Ik ga akkoord met de registratie van mijn gegevens voor de afhandeling van mijn aanvraag en de archivering door Energik voor een onbepaalde termijn, in elk geval tot verstrijking van de wettelijke termijnen voor de bewaring van facturen en bestelbonnen. Behoudens administratieve redenen en de opmaak van een aanwezigheidslijst voor de bedoelde activiteit en om mij in kennis te stellen van toekomstige activiteiten van Energik en Engineeringnet, mogen bovenstaande gegevens voor geen andere doeleinden worden gebruikt zonder mijn uitdrukkelijke toelating. Alleen de organisatoren van deze sessie, de leden van de Raad van Bestuur van Energik en de directie van Engineeringnet hebben inzage in mijn dossier. Ik kan op elk ogenblik wijziging vragen van de opgeslagen gegevens en na verloop van de vermelde wettelijke termijnen ook de algehele schrapping.

 

Ik wens mij vandaag nog niet in te schrijven voor deze activiteit, maar wens opgenomen te worden op de mailinglist van Energik, teneinde geïnformeerd te worden over haar toekomstige activiteiten