Aanvraagformulier voor sponsoring van de v.z.w. Energik

 

(straat):
:
:

Ik heb interesse om de activiteiten van Energik te sponsoren als:

Gouden sponsor
Zilver sponsor
Onder een andere vorm. Ik doe een voorstel

Ik ben zelf:

Energieleverancier, aanbieder van energietechnologie of energiediensten
Gebruiker van energiediensten, -producten en -installaties
Studiebureau, projectontwikkelaar, consultant, ...
Andere

Gelieve mij te contacteren om mijn aanvraag verder te bespreken.

Ik ga akkoord met de registratie van mijn gegevens voor de afhandeling van mijn aanvraag en de archivering door Energik voor een onbepaalde termijn. Mijn gegevens mogen voor geen andere doeleinden worden gebruikt zonder mijn uitdrukkelijke toelating, tenzij om mij later nogmaals uit te nodigen voor een sponsorship. Alleen de leden van de Raad van Bestuur van Energik hebben inzage in mijn dossier. Ik kan op elk ogenblik wijziging vragen van de opgeslagen gegevens en na de looptijd van het sponsorship ook algehele schrapping.