Inschrijvingsformulier voor Energiemanager van het Jaar

 

(straat):
:
:
:

Ikzelf of mijn bedrijf is:

Aanbieder (energieleverancier, energietechnologie, energiediensten)
Gebruiker van energiediensten, -producten en -installaties
Studiebureau, projectontwikkelaar, consultant, ...
Student
Andere

Ik ben (meerdere keuzes mogelijk):

 
 

(maximaal 250 tekens)

Ik ga akkoord met de registratie van mijn gegevens voor de afhandeling van mijn aanvraag en de archivering door Energik voor een onbepaalde termijn, [in elk geval tot verstrijking van de wettelijke termijnen voor de bewaring van facturen en bestelbonnen]. Behoudens administratieve redenen en de opmaak van een aanwezigheidslijst voor de bedoelde activiteit en om mij in kennis te stellen van toekomstige activiteiten van Energik, mogen bovenstaande gegevens voor geen andere doeleinden worden gebruikt zonder mijn uitdrukkelijke toelating. Alleen de leden van de Raad van Bestuur van Energik en de mede-organisatoren AP Hogeschool en Howest, hebben inzage in mijn dossier. Ik kan op elk ogenblik wijziging vragen van de opgeslagen gegevens en [na verloop van de vermelde wettelijke termijnen] ook de algehele schrapping.

 

Ik wens mij vandaag nog niet in te schrijven voor deze activiteit, maar wens opgenomen te worden op de mailinglist van Energik, teneinde geïnformeerd te worden over haar toekomstige activiteiten